Data gedreven
Stedelijk Waterbeheer

Slimme stad meetsysteem

Onze oplossingen voor data gedreven Stedelijk Waterbeheer

Wij ondersteunen gemeenten met het meten en verzamelen van data rondom grondwaterstanden, oppervlaktewaterpeil, rioolwaterafvoer- en debiet, waterkwaliteit, neerslag, temperatuur en bodemvocht. Wij leveren de hardware, richten de meetpunten in, monitoren het functioneren van de meetpunten en voeren het beheer en onderhoud uit. Daarnaast bieden wij verschillende digitale oplossingen met online dashboards en datadiensten, waarmee u in staat ben om data gedreven te werken.  

Bekijk onze meetnetten voor Stedelijk Waterbeheer

No data was found
VIEWENVISION Dataplatform Imac en Ipad

VIEWENVISION Dataplatform

Ons dataplatform is dé gespecialiseerde software voor het integraal, veilig en betrouwbaar beheren van sensordata over de fysieke wereld via het internet. Met handige tools voor intuïtieve datavisualisaties en data-analyses krijgt u meer inzicht en grip op uw assets en de omgeving en dragen wij bij aan data gedreven besluitvorming voor stedelijk waterbeheer.

Hoe wij u als klant ondersteunen

Project uitgelicht:

Intelligente monitoringsomgeving voor stedelijk waterbeheer
Gemeente Almere