Als bedrijf neem je de verantwoordelijkheid voor de effecten van de bedrijfsactiviteiten op mens en milieu.