MVO

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Als bedrijf neem je de verantwoordelijkheid voor de effecten van de bedrijfsactiviteiten op mens en milieu. We maken we bewuste keuzes om een balans te bereiken met winst voor mens, maatschappij en milieu. Voor nu en voor de toekomst.

Koenders en MVO

Bij Koenders Instruments omarmen we al jaren zeer bewust en nadrukkelijk maatschappelijk verantwoord ondernemen in onze bedrijfsvoering. Bovendien denken we goed na over onze afvalscheiding en het hergebruiken van materialen. 

Ieder jaar formuleren we meetbare doelen. Zo werken we zo veel mogelijk papierloos. We hebben een elektrische auto om de CO2-uitstoot te verminderen. Goed voor de luchtkwaliteit en het milieu. Ook als we materialen inkopen, kijken we hoe onze A-leveranciers omgaan met hun maatschappelijke verantwoordelijkheid. Dit jaar hebben al deze maatregelen onder meer geleid tot het behalen van het ISO14001 certificaat.

Koenders Instruments en MVO
Vrienden van het Rode Kruis

Vriend van het Rode Kruis

Koenders Instruments investeert samen met andere ondernemers in innovatieve oplossingen die de hulpverlening van het Rode Kruis vooruit helpen   

Als Vriend van het Rode Kruis investeer we in drie programma’s die gericht zijn op rampenvoorbereiding. Het doel is om mensen, zowel in Nederland als daarbuiten, minder kwetsbaar te maken en hen te beschermen tegen de impact van rampen.

Wilt u meer weten over Vrienden van het Rode Kruis? Kijkt u dan op de website van het Rode Kruis.

Meer over Koenders Instruments