Productvinder

1. Producttype
2. Toepassingsgebied
2. Type apparatuur
3. Type meting / sensor - Agro en Milieu
3. Type meting / sensor - Infra en Geotechniek
3. Type meting / sensor - Waterbeheer
3. Type meting / sensor - Weer en Klimaat
Verplaatsingsopnemer Geokon
Verplaatsingsopnemer (Geokon)
Rugged TROLL 100 Data Logger
Rugged TROLL 100 waterstand datalogger (In-Situ)
Stand-alone datalogger
Irgason CO2- en H2O-gasanalysator
Irgason CO2- en H2O-gasanalysator
Hydrosens onderdompelbare druksensor 2
Hydrosens onderdompelbare druksensor (Klay Instruments)
Neerslagmeetnet
Neerslag
Meer inzicht in neerslag...
Bodem- en groenbeheer meetsysteem
Bodem- en groenbeheer
Meer inzicht in de benodigde watergift van het openbaar groen...
Stedelijk-klimaat-meetsysteem-1-sensor-550x380
Stedelijk klimaat
Meer inzicht in hitte in de stad...
IoT Datalogger 550x380
IoT Datalogger
Sensorintegratie met SDI-12
CS475A Radar waterniveausensor 550x380
CS475A Radar waterniveau sensor (Campbell Scientific)
Rioolwaterafvoer / Rioolwaterstand
Rioolwaterafvoer / Rioolwaterstand
Meer inzicht in rioolwaterafvoer en -stand...
Oppervlaktewaterkwaliteit meetnet
Oppervlaktewaterkwaliteit
Meer inzicht in de kwaliteit van het oppervlaktewater...
Grondwatermeetnet Smart City sensor
Grondwaterstanden
Meer inzicht in de grondwaterstanden...
Wisselstroomvoedingen
Wisselstroomvoedingen
CompactFlash-modules en kaarten2
CompactFlash-modules en -kaarten
MicroSD-kaarten
MicroSD-kaarten
Uitgangs- en besturingsrandapparatuur
Uitgangs- en besturingsrandapparatuur
Vibrating Wire Randapparatuur
Vibrating Wire Randapparatuur
Digitale ingangsrandapparatuur
Digitale ingangsrandapparatuur
Multiplexer
Analoge Ingangsrandapparatuur / Multiplexers
Digitale adapters
Digitale adapters
Resistieve brugadapters
Resistieve brugadapters
Spanning-naar-spanning-adapter
Spanning-naar-spanning-adapter
Stroom-naar-spanning converter
Stroom-naar-spanning Converter
SnowVUE 10 digitale sneeuwdieptesensor
SnowVUE10 digitale sneeuwdieptesensor (Campbell Scientific)
RF451 Spread-Spectrum Radio
Spread-spectrum Radio communicatie modules
TX325 Satelliet communicatiemodule
Satelliet communicatie modules
Communicatiemodule WiFi
NL241 Draadloze WiFi netwerk-link-interface
Communicatiemodule Ethernet
Ethernet communicatie modules
Communicatiemodule mobiel
Mobiele communicatie modules
SkyVUEPRO LIDAR Ceilometer (Campbell Scientific)550x380
SkyVUE PRO LIDAR Ceilometer 10 KM (Campbell Scientific)
SkyVUE8 LIDAR Ceilometer 550x380
SkyVUE 8 LIDAR Ceilometer 8 KM (Campbell Scientific)
CS110-bliksemgevaar detector-550x380
CS110 Bliksemgevaar detector (Campbell Scientific)
SG000
SG000 blikseminslag sensor (Campbell Scientific)
Geolux RSS-2-300W Stroomsnelheidsensor
RSS-2-300 W radar stroomsnelheid sensor (Geolux)
RSS-2-300 WL radar stroomsnelheid en waterstand sensor (Geolux)
RSS-2-300 WL radar stroomsnelheid en waterstand sensor (Geolux)
ATM_N onderdompelbare druktransmitter
ATM/N onderdompelbare druktransmitter
LevelVUE B10 bubbler waterstand sensor (Campbell Scientific)
Inclinomeetsysteem MEMS (Geokon)
Inclinomeetsysteem MEMS (Geokon)
Load Cellen VW (Geokon)
Load Cellen VW (Geokon)
Load Cellen Elektrische Weerstand Geokon
Load Cellen Elektrische Weerstand (Geokon)