VIEWENVISION

VIEWENVISION dataplatform

Ons VIEWENVISION dataplatform is dé gespecialiseerde software oplossing voor het integraal, veilig en betrouwbaar beheren van sensordata over de fysieke wereld via het internet. Met handige tools voor intuïtieve datavisualisaties en data-analyses krijgt u meer inzicht en grip op uw assets en de omgeving en dragen wij bij aan datagedreven besluitvorming.

Het VIEWENVISION dataplatform wordt vooral toegepast voor het monitoren van (sensor)datastromen van oppervlaktewater-, grondwater-, rioolwater-, meteorologische, geotechnische, infrastructurele-, agrarische systemen en Internet-of-Things-toepassingen. Het dataplatform verbindt u met al onze slimme sensoren, waar deze zich ook bevinden.

VIEWENVISION is een product voor iedereen: van dataspecialist tot veldmedewerker tot beleidsmaker. Met intuïtieve kaartviewers presenteren we de informatie waarbij alles is georganiseerd in thema’s en deelsystemen. De krachtige interface laat meetreeksen zien op verschillende aggregatieniveaus. Met een persoonlijk dashboard, die u zelf configureert, navigeert u eenvoudig naar verschillende weergaveniveaus met relevante functionaliteiten. 

VIEWENVISION is veilig, deskundig bedacht, gemaakt, beheerd en onderhouden door onze eigen specialisten vanuit een goed beveiligd datacenter. Het platform werkt volledig in de cloud en is daarom direct vanuit elke internetbrowser beschikbaar. Voor mobiele devices, zoals smartphones en tablets is er een geoptimaliseerde user-interface. U heeft dus overal toegang, waar u ook bent en wanneer u dat wilt.

VIEWENVISION is een SaaS-oplossing op abonnementsbasis. U hoeft zelf geen investering te doen in kostbare ICT-apparatuur en software. Door de modulaire opzet betaalt u alleen voor datgene wat u nodig heeft én voor de periode dat u het nodig heeft. U schaalt eenvoudig op en af, afhankelijk van de databehoefte. 

VIEWENVISION biedt zeer handige tools voor het uitvoeren, visualiseren en opslaan van specifieke analyses. Ook biedt het platform inzicht in de kwaliteit van de data. Door middel van gestandaardiseerde validatieroutines wordt de data namelijk automatisch gevalideerd en voorzien van kwaliteitslabels. Daarmee heeft u snel visueel inzicht in de kwaliteit van de data en de prestatie van de sensoren waarmee u kunt aansturen op vervolgacties. 

Koppel en integreer bestaande interne en externe databronnen, zoals basisregistraties en gangbare databases, open dataportalen, specialistische software, beheerdata of sociale media in het VIEWENVISION dataplatform. Daarmee bent u in staat om steeds meer data te combineren en ze in samenhang te benutten voor nóg meer inzicht en om betere beslissingen te nemen. 

Data vanuit onze slimme sensoren en externe databronnen stromen continu van en naar het VIEWENVISION dataplatform. Daarmee beschikt u altijd over actuele informatie en kunt u broninformatie vanuit het platform via API-koppelingen ook inzetten voor toepassingen door andere organisaties.

U kunt data, views, analyses en rapportages vanuit VIEWENVISION exporteren naar gebruikelijke bestandsformaten om dit te delen met externe adviseurs en partnerorganisaties. Eigen medewerkers kunnen op projectniveau samenwerken en binnen het platform informatie delen.

De kernfunctionaliteit van VIEWENVISION kunnen we uitbreiden met rekenmodellen en slimme algoritmes om de data verder en specifieker te verrijken tot waardevolle informatie om uw processen nog nauwkeuriger aan te sturen of nog sneller en effectiever te reageren op snel veranderende situaties.

Probeer VIEWENVISION gratis!

Wilt u zelf zien wat VIEWENVISION voor u kan betekenen? Dat kan! Probeer VIEWENVISION gratis uit.

Wilt u een toelichting op ons dataplatform? Neem dan contact op. We laten u graag persoonlijk zien hoe VIEWENVISION werkt en hoe ons dataplatform u meer inzicht in en grip op uw natuurlijke en gebouwde omgeving geeft.

U bent welkom bij ons op kantoor, maar we komen ook graag bij u langs.