Oppervlaktewaterkwaliteit

Oppervlaktewaterkwaliteit

Oppervlaktewaterkwaliteit

De kwaliteit van oppervlaktewater, drinkwater en grondwater zijn belangrijk voor onze gezondheid en veiligheid. Daarnaast is oppervlaktewater een belangrijke habitat voor een grote verscheidenheid aan dieren en planten. Vervuiling, zoals vermesting, verzilting, illegaal/verkeerd gebruik van bestrijdingsmiddelen en riooloverstorten bedreigen de verschillende functies van de waterkwaliteit.

Met onze meetnetten ondersteunen én ontzorgen waterbeheerders bij het continu inzichtelijk hebben van de waterkwaliteit.
Daarnaast bieden wij verschillende digitale oplossingen zoals online dashboards in ons dataplatform en adviesdiensten.

Wij ontwerpen, realiseren en beheren meetnetten met de volgende parameters:

 • zuurstof
 • pH
 • troebelheid
 • geleidbaarheid
 • temperatuur
 • druk
 • ammonium
 • chloride
 • nitraat
 • Rhodamine WT
 • chlorofyl A
 • blauw-/groenalg

 

Offerte aanvragen

  1. Uw gegevens

  2. Uw aanvraag

  3. Toelichting

  Erwin

  Adviseur meetoplossingen

   1. Uw gegevens

   2. Uw aanvraag

   3. Toelichting