Sensordata

Slimme techniek, IT en consultancy

Koenders Instruments is een techbedrijf dat sensortechniek (meetnetten, meetsystemen, sensoren etc.) en sensordata gedreven informatie levert.

Wij verzamelen sensordata over de fysieke leefomgeving en verwerken deze met onze IT-diensten en consultancy tot valide sensordata en informatie voor besluitvormers. Onze werkgebieden zijn:

Water, Weer, Geotechniek, Infrastructuur, Agro en Smart City.

Meetnetten voor sensordata Koenders Instruments

Slimme dataverzameling

van het stedelijk watersysteem

We ondersteunen gemeenten in het klimaatbestendig en waterrobuust maken van de stad, door het meten van het stedelijk water, inzet van slimme algoritmen en analyses en advies. Zo kan de gemeente proactief maatregelen nemen om overlastsituaties, zoals door hevige buien en extreme droogte, te voorkomen.

VIEWENVISION software

Beheer, visualisatie en analyse van sensordata

Visualiseer en analyseer trenddata in combinatie met sensor- en beheerdata. Ook combinaties van verschillende datadomeinen, zoals water, weer, infrastructuur, geotechniek, agro en smart city zijn mogelijk. VIEWENVISION verwerkt al deze data tot logische en begrijpelijke informatie én waarschuwt u in geval van calamiteiten. Zo krijgt u meer inzicht in en grip op uw natuurlijke en gebouwde omgeving.

Meerwaarde van VIEWENVISION online software:

  • Draagt bij aan kostenbesparingen
  • Voorspelt van benodigde interventies
  • Waarschuwt bij calamiteiten
  • Zorgt voor duidelijke visualisaties en analyses
  • Integreert met externe en bestaande data

 


Over ons, met meetsystemen en viewenvision

Wij zijn Koenders Instruments

Werken aan nieuwe mogelijkheden

Koenders Instruments transformeert de fysieke realiteit naar online data. Door middel van deze data krijgen we meer inzicht over wat er in onze leefomgeving gebeurt. Maar dat niet alleen, de data ondersteunen en waarschuwen waar dat nodig is. Techniek staat nooit stil en daarom werken we elke dag aan nieuwe toepassingen en diensten om u te helpen met slimme geïntegreerde sensor(data)technologie. Maak gebruik van 35 jaar ervaring en werk samen met ons aan de nieuwe mogelijkheden van morgen.