Slimme data en intelligente monitoringsomgeving voor
stedelijk waterbeheer
Gemeente Almere

Datagedreven uitvoeren van watertaken

De oplossing bestaat uit een integrale monitoringsomgeving, voor het meten, verzamelen, opslaan, verwerken, beschikbaar stellen, gebruiken en verrijken van stedelijke watersysteemdata en -informatie. Door het toepassen van slimme sensoren, IT en specifieke domeinkennis ondersteunen wij gemeente Almere bij de digitale transformatie en het datagedreven uitvoeren van watertaken.

De achtergrond

In het nationale Deltaprogramma verbinden over- heden zich aan de ambitie om vanaf 2020 klimaat adaptief te handelen, zodat in 2050 het stedelijk gebied in Nederland klimaatbestendig, water- en hitte robuust ingericht is en beheerd wordt. Het Deltaprogramma is leidend voor het klimaatbeleid
in de Nederlandse steden. Hiertoe beschouwen we het grond-, oppervlakte-, hemel- en afvalwater in de stad als één samenhangend stedelijk watersysteem.

Gemeente Almere, Noorderplassen, Slimme data en monitoringsomgeving

De uitdaging

De gemeente Almere is op zoek naar kwalitatief goede en relevante water en klimaat gerelateerde data die haar ondersteunen bij het uitvoeren vanhaar gemeentelijke watertaken. De efficiënte inzet van deze data levert meer inzicht in het functioneren van het stedelijk watersysteem én het levert handelingsperspectief. Daarmee dragen betrouwbare en relevante data bij aan het voorspellen van benodigde interventies, zodat overlastsituaties zoveel mogelijk worden voorkomen.

De oplossing

Koenders Instruments heeft samen met advies- en ingenieursbureau Witteveen+Bos een informatie- en automatiseringsstrategie en VIEWENVISION monitoringsomgeving ontwikkeld. De monitoringsomgeving zetten we in voor het betrouwbaar meten, verzamelen,  opslaan, verwerken, beschikbaar stellen, gebruiken en verrijken van stedelijke watersysteemdata en informatie.

De VIEWENVISION monitoringsomgeving be- staat uit één integrale oplossing waarin alle kennis en ervaring van beide organisaties op het gebied van slimme sensortechniek, IT, data governance en specifieke domeinkennis zijn gebundeld. Daarmee ondersteunen wij gemeenten bij de digitale transformatie en het datagedreven uitvoeren van gemeentelijke watertaken. Jaarlijks toetsen we de actualiteit van de monitoringsomgeving aan de hand van de informatie- en automatiseringsstrategie en spelen we in op toekomstige ontwikkelingen en veranderende doelen en wensen van gemeenten.

 

Koenders Instruments, Witteveen+Bos en de ge- meente Almere zijn in 2021 een langdurige partnership aangegaan voor 7 tot 10 jaar. Almere
zet de VIEWENVISION monitoringsomgeving ter ondersteuning in op basis van Best Value Procurement. De gemeente Almere laat zich door de expertise van Koenders Instruments en Witteveen+Bos leiden, waarbij de prestatie is gericht op het behalen van de gemeentelijke doelen en niet alleen op de benodigde functionaliteit en technologie. Hierdoor is
meer ruimte ontstaan voor innovatieve oplossingen.

 

Voordelen aanpak en partnership

Een betere samenwerking en afstemming in de keten,
minder onverwachte kosten en vertraging,
een hogere klanttevredenheid in het project en
een pro-actieve inbreng en uitvoering van kansen.

Bekijk de video over Slimme Dataverzameling voor gemeente Almere

Video afspelen over Video slimme data stedelijk waterbeheer Gemeente Almere