Een kleine selectie van onze opdrachtgevers

Gemeente Westland


Engineering en installatie extensometers voor monitoring bodemdaling

Gemeente Waalwijk


Aanleg en langjarig beheer grondwatermeetnet

Wageningen University & Research


Ontwerp en engineering meetsystemen t.b.v. onderzoek uitstoot broeikasgassen veehouderij

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier


Ombouw regenmeternetwerk

Geomodus – St. Romboutskathedraal


Aanleg scheurmeters t.b.v. monitoring scheuren historische kathedraal Mechelen.

Gemeente Assen


Aanleg en langjarig beheer rioolwater-, grondwater- en neerslagmeetnet