Een kleine selectie van onze opdrachtgevers

Gemeente Utrecht


Optimalisatie en onderhoud rioolmeetnet

Gemeente Waalwijk


Aanleg en langjarig beheer grondwatermeetnet

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier


Ombouw regenmeternetwerk

Geomodus – St. Romboutskathedraal


Aanleg scheurmeters t.b.v. monitoring scheuren historische kathedraal Mechelen.

Hoogheemraadschap HDSR


Data-ontzorging; het leveren van waterstandsmetingen als dienst

KNMI


Ondersteuning storingsherstel KNMI systemen op defensie en commerciële vliegvelden