top of page
Header Geotechniek

GEOTECHNIEK

Gebruik onze producten en diensten om bodemdaling, restzettingen en bouwgrondstabiliteit online te bewaken en te managen.

Onze oplossing voor

Geotechniek

Koenders Instruments ondersteunt onder andere GWW-aannemers en dijkbeheerders met slimme oplossingen om op afstand (grond)druk, horizontale en verticale zetting te monitoren.

Wij ontwerpen, bouwen en verzorgen de uitrol en het beheer van sensornetwerken voor toepassingen in bodem, bouwputten, dijken en kades. 

Via ons online VIEWENVISION  dataplatform worden sensordata snel omgezet naar waardevolle inzichten. Integreer externe kaartlagen en objectinformatie voor meer informatie.  

shutterstock_401108572.jpg

Onze monitoring oplossingen

IoT-Oplossingen

Telemetrie Geotechniek

Piëzometer

Extensometersrankers

Piezometer
Ankers
Temperatuursensor

Bodemtempratuur
profiel 
sensoren

Inclinometer

Inclinometers

Gronddrukcellen contact type

Pressure sensor

Bekijk meer
geotechniek
sensoren

Use Cases

Gebruik onze slimme meters voor realtime inzicht in het zettingsgedrag van de ondergrond of ophogingen om versneld aan de volgende bouwfase te beginnen.

Krijg inzicht in funderingsproblematiek, schade aan panden als gevolg van verzakkingen en bodemdaling. 

Koppel externe IoT-apparaten en databronnen voor nog meer verdieping en nieuwe informatie via ons VIEWENVISION platform.

Schermen Geotechniek
Viewenvision Geotechniek

uw sensordata

Altijd en overal toegang tot

Het VIEWENVISION platform is ontwikkeld voor het integraal, veilig en betrouwbaar online beheren van sensordata en projectinformatie. 

 

Met handige tools voor intuïtieve datavisualisaties, processing, analyses, rapportages, bewaking en sturing van processen, heeft u meer inzicht en grip op de actuele staat van de gebouwde en natuurlijke omgeving om ons heen.

bottom of page