Representatieve neerslagdata


Kwalitatieve neerslaginformatie, toegespitst op uw situatie

Daar zijn kwalitatieve en representatieve grondstations voor nodig om betere neerslaginformatie uit neerslagradardata te verkrijgen. U zoekt een partner die al het werk voor het neerslagmeetnet voor u uit handen neemt: van locatiekeuze en data-inwinning tot en met dataverwerking, sensor ijking, kwaliteitscontroles en databeheer. U wilt volledig ontzorgt worden en enkel voorzien worden van wat u nodig heeft: relevante en gebiedsdekkende neerslaginformatie.

Wij helpen u met elke stap
Wij ontwerpen, realiseren en beheren neerslagmeetnetten voor gemeenten, waterschappen en drinkwaterbedrijven. Het complete pakket van locatiekeuze, sensorkeuzen, realisatie van neerslagstations tot en met dataontsluiting, monitoring, datavalidatie, online datavisualisatie, rapportage en technisch beheer verzorgen wij voor u.

Infographic neerslagmeetnet

Neerslagmeetnet ontwerp

Meetnet ontwerp


Uw meetdoelen vormen de basis van het neerslagmeetnet ontwerp

Het optimale neerslagmeetnet bestaat uit een dekkend netwerk van neerslagstations dat geschikt is voor uw meetdoel. Om dit te realiseren doen wij onderzoek op bestaande en nieuwe meetlocaties naar de optimale dichtheid, spreiding en de geschiktheid van de meetlocatie zelf. De diensten wordt verricht conform de richtlijnen en aanbevelingen van de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO) en het KNMI Handboek Waarnemingen.

Technisch ontwerp van het meetstation
Vervolgens maken we een technisch ontwerp van het meetstation zelf. Daarbij kijken we naar de nauwkeurigheid (technische specificaties), temporele resolutie van de gewenste databeschikbaarheid, bedrijfszekerheid, sensoronderhoud en -ijking. Wij passen diverse type (wegende) regenmeters toe in combinatie met optionele neerslagtype-, neerslagdetectie- en meteorologische sensoren.


Realisatie


Alle werkzaamheden ten behoeve van realisatie meetstation

We verzorgen en coördineren de aanleg van de noodzakelijke (civiel)technische werkzaamheden voor de realisatie van een neerslag grondstation inclusief systeemvoeding (netvoeding, zonnepanelen, windturbines) op afgelegen locaties en de aansluiting van het station op bestaande infrastructuur of de plaatsing van (IoT) datalogger systemen. Daarnaast leveren en plaatsen we windschermen om de invloed van wind op de neerslagmeting te minimaliseren.

Kalibratie
Na de plaatsing wordt een sensorijking uitgevoerd, waarvan een kalibratiecertificaat wordt opgemaakt, die de representativiteit van de neerslagmeting waarborgt.

Neerslagmeetnet realisatie

Monitoring en beheer


Periodiek onderhoud van de fysieke meetpunten en -apparatuur
We voeren sensor kalibraties uit, verrichten maai- en snoeiwerkzaamheden en toetsen de meetlocatie aan de hand van een ruimtelijke inspectie. We verrichten reparaties, vervangen verbruiksmaterialen, reinigen de meetlocatie en controleren de omgeving op afwijkingen en verzorgen de rapportage.

We monitoren automatisch 24 uur per dag
Hiermee volgen we de prestatie van de meetapparatuur, de netwerkconnectiviteit en de volledige ICT infrastructuur. Daarmee zien we gelijk of er een storing is en kunnen we een correctieve (veld)actie uitvoeren. Met deze volledige dienstverlening bieden wij onze klanten een datagarantie van meer dan 98%.


IT-diensten


Online software VIEWENVISION voor sensordataverwerking

Met onze veilige, online software VIEWENVISION ondersteunen wij u om sensordata om te zetten naar betrouwbare en gekalibreerde neerslagdata. Deze SaaS oplossing biedt uitgebreide online mogelijkheden voor dataopslag, snelle en meervoudige tijdreeksanalyses, rapportages en handige (GIS) en grafiek visualisaties. Standaard onderdeel van onze SAAS oplossing voor automatische datavalidatie is de vergelijking met- en integratie van de automatische weerstations van het KNMI. Op deze wijze bieden wij gevalideerde neerslaginformatie van grondstations. Daarnaast helpen wij u met online maatwerk tools om VIEWENVISION zoveel mogelijk te laten aansluiten op de werkwijze en wensen van uw organisatie.

Datakoppeling externe applicaties
Via onze REST-API zijn er uitgebreide import- en exportmogelijkheden voor de integratie met andere type dataformats van externe applicaties mogelijk.

 

IT-Diensten VIEWENVISION Neerslagmeetnet

Meer informatie of afspraak maken

Wilt u meer weten over ons grondwatermeetnet en hoe wij u daarmee kunnen helpen?
Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie of maak een afspraak om de mogelijkheden te bespreken.

✉️ info@koenders-instruments.com
📞 +31 (0)36 548 61 80