weer metingen weerstations

Weerstations

De wereldwijde klimaatsveranderingen hebben gevolgen voor mens en natuur. Weer metingen geven inzicht in de effecten van extreem weer, die door klimaatverandering steeds vaker voor komen. Deze inzichten zijn nodig om de veiligheid, leefbaarheid en het productievermogen van onze planeet te waarborgen.

Met onze meteorologische meetsystemen, complete professionele weerstations, online sensordata beheersysteem (VIEWENVISION) en diensten bieden wij operationele meteodata-ondersteuning én ontzorging bij overheden en organisaties.


Neerslag

Meer neerslag in de winter en intensere neerslag in de zomer, afgewisseld met langere periodes van droogte. Dit alles heeft veel effecten op natuurlijke en menselijke systemen. Lokale wateroverlast, zoetwatermigratie (verzilting), beperkingen in het zicht, aquaplaning en schade voor bebouwing, land- en tuinbouw.

Met onze neerslagmeetnetten en neerslagmeetsystemen (neerslagdetectie, neerslaghoeveelheid en neerslagtype) ondersteunen we elke type organisatie met maatwerk weer metingen voor meer inzicht in neerslag.

weer metingen neerslag

weer metingen klimaatonderzoek

Klimaat

De wereldwijde klimaatsveranderingen hebben gevolgen voor mens en natuur. Inzicht in de effecten van extreem weer is nodig om de veiligheid, leefbaarheid en het productievermogen van onze planeet te waarborgen.

Voor wetenschappelijke onderzoeksvragen op het gebied van klimaatverandering, luchtkwaliteit- en vervuiling, milieuonderzoek bieden wij een klimaatonderzoek meetsysteem, een zeer breed assortiment van sensoren, een online sensordata beheersysteem (VIEWENVISION) en diensten. Op deze manier bieden wij gepaste meetoplossingen die bijdragen aan een beter inzicht in de klimaatveranderingen.


Weeralarm

Bijzondere en onverwachte weersituaties kunnen gevaarlijk zijn. Afhankelijk van het weersverschijnsel en de omvang van het gebied dat met gevaarlijk weer te maken heeft, kan dit leiden tot schade, overlast of zelfs calamiteiten.

Weer metingen met onze weeralarm meetsystemen, online sensordata beheersysteem (VIEWENVISION), (API) integratie en aanvullende diensten ondersteunen verschillende doelgroepen zoals weg- en spoorbeheerders, waterweg- en havendiensten, evenementenorganisaties, natuurbeheerders, agrariërs, etc. met actuele meteo informatie.

weer metingen weeralarm