Hemelwaterafvoer- en rioolwaterafvoer data


Gevalideerde data voor doelmatige invulling van gemeentelijke watertaken

Om het beheer van de systemen voor hemelwaterafvoer- en rioolwaterafvoer doelmatig en kwalitatief te laten verlopen heeft u adequate kennis en informatie nodig, gebaseerd op voldoende gevalideerde data en betrouwbare modelleringen. U wilt daarbij volledig ontzorgd worden en zoekt een partner die al het werk voor het rioolwatermeetnet uit handen neemt.

Wij helpen u met elke stap
Wij ontwerpen, realiseren en beheren rioolwatermeetnetten voor gemeenten. Het complete pakket van locatiekeuze, aanleg van het meetnet tot en met dataontsluiting, monitoring, datavalidatie, online datavisualisatie, rapportage, modellering, consultancy en technisch beheer, verzorgen wij voor u.

Infographic rioolwatermeetnet

Ontwerp Rioolwatermeetnet

Meetnet ontwerp


Uw meetdoelen vormen de basis van het rioolwatermeetnet ontwerp

Het optimale rioolwaterafvoer- en hemelwaterafvoermeetnet bestaat uit een dekkend netwerk van verschillende type sensoren. Om dit te realiseren doen wij onderzoek waar en op welke wijze in vrijverval- en persleidingen het beste gemeten kan worden met welk type sensor en of de beoogde meetlocaties fysiek geschikt zijn. Daarnaast verzorgen we planvorming en verslaglegging met betrekking tot projectmanagement, omgevingsmanagement en technische management om het uiteindelijke meetnet te realiseren.

Technisch ontwerp van het meetnet
Hierbij kijken we naar de nauwkeurigheid (technische specificaties), de gewenste databeschikbaarheid, bedrijfszekerheid, sensoronderhoud en -ijking in relatie tot de meetlocatie. We passen diverse type meetsystemen toe om de waterstand, riooloverstort, debiet/afvoer, stroomsnelheid, temperatuur en waterkwaliteit in het rioolwater te meten. Het rioolwatermeetnet kan aangevuld worden met regenmeters en oppervlaktewatermetingen.


Realisatie


Inmeten rioolputten

Ter voorbereiding op de plaatsing van de sensoren, worden alle inwendige maatvoeringen van de rioolputten, de inkomende en uitgaande leidingen opgemeten en vastgelegd. Daarnaast wordt de NAP-hoogtes van de putranden ingemeten met een waterpassing of GPS-meting.

Plaatsing sensoren
Wij verzorgen de plaatsing, aansluiting en inbedrijfname van de verschillende type rioolwatersensoren, al dan niet in combinatie met een low power IoT datalogger of integratie met de bestaande infrastructuur. Integraal onderdeel van de plaatsingswerkzaamheden zijn het (laten) reinigen en tijdelijk droogzetten van de rioolputten en het verzorgen van verkeersmaatregelen. Na de plaatsing van een sensor wordt deze onderworpen aan een 'natte test'. Met deze ijking wordt de operationele werking van elk type meting in het riool getoetst op representativiteit. Daarmee borgen we de betrouwbaarheid van de verschillende metingen.


Beheer en onderhoud rioolwatermeetnet

Monitoring en beheer


Periodiek onderhoud van de fysieke meetpunten en -apparatuur
We voeren systematisch handpeil- en controlemetingen uit. We verrichten reparaties, vervangen batterijen, verzorgen het reinigen van de systemen en sensoren en controleren de rioolput en omgeving op afwijkingen en verzorgen de rapportage.

We monitoren automatisch 24 uur per dag
Hiermee volgen we de prestatie van de meetapparatuur, de netwerkconnectiviteit en de volledige ICT infrastructuur. Zo zien we gelijk of er een storing is en kunnen we een correctieve (veld)actie uitvoeren. Met deze volledige dienstverlening bieden wij onze klanten een datagarantie van meer dan 98%.


IT-diensten


Online software VIEWENVISION voor sensordataverwerking

Met onze veilige, online software VIEWENVISION ondersteunen wij u om sensordata om te zetten naar betrouwbare en gekalibreerde rioolwaterdata. Deze SaaS oplossing biedt uitgebreide online mogelijkheden voor dataopslag, snelle en meervoudige tijdreeksanalyses, rapportages en handige (GIS) en grafiek visualisaties. Onderdeel van onze SAAS oplossing is de mogelijkheid om bijv. neerslaginformatie van KNMI stations, waterstandsinformatie en pompuren van rioolgemalen en/of data van oppervlaktewaterstanden te integreren. Daarnaast helpen wij u met online maatwerk tools om VIEWENVISION zoveel mogelijk te laten aansluiten op de werkwijze en wensen van uw organisatie.

Datakoppeling externe applicaties
Via onze REST-API zijn er uitgebreide import- en exportmogelijkheden voor de integratie met andere type dataformats van externe applicaties mogelijk.

 

IT-diensten viewenvision rioolwatermeetnet

Rioolwater meetnet consultancy

Consultancy


Praktische oplossingen rondom stedelijk water vraagstukken

Met de combinatie van adequate domeinkennis op het gebied van stedelijk water, betrouwbare modelleringen en betrouwbare sensordata kunnen we u, samen met onze vaste adviespartner, verder ondersteunen met:

  • hydraulische berekeningen
  • rioolontwerpen en rioleringsplannen
  • modellering
  • klimaatstresstesten
  • handmatige datavalidaties
  • foutaansluitingsonderzoek

Meer informatie of afspraak maken

Wilt u meer weten over ons rioolwatermeetnet en hoe wij u daarmee kunnen helpen?
Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie of maak een afspraak om de mogelijkheden te bespreken.

✉️ info@koenders-instruments.com
📞 +31 (0)36 548 61 80