Betrouwbare grondwaterinformatie


Kwalitatieve grondwaterinformatie, toegespitst op uw situatie
Overzichtelijk en duidelijk gepresenteerd én gebaseerd op geborgde hoge databetrouwbaarheid en datakwaliteit. Zonder de zorgen voor het grondwatermeetnet. U zoekt een partner die al het werk voor u uit handen neemt: van locatiekeuze en data-inwinning tot en met sensordataverwerking, kwaliteitscontroles en databeheer. U wilt volledig ontzorgd worden en enkel voorzien worden van wat u nodig heeft: relevante grondwaterinformatie.

Wij helpen u met elke stap
Wij ontwerpen, realiseren en beheren grondwatermeetnetten voor gemeenten, waterschappen, provincies en drinkwaterbedrijven. Het complete pakket van locatiekeuze, aanleg van peilbuizen tot en met dataontsluiting, monitoring, datavalidatie, online datavisualisatie, rapportage en technisch beheer, verzorgen wij voor u.

Infographic grondwatermeetnet

Ontwerp grondwatermeetnet meetpunt

Meetnet ontwerp


Uw meetdoelen vormen de basis van het grondwatermeetnet ontwerp

We bepalen op basis van geohydrologische domeinkennis de dichtheid en ruimtelijke verdeling van het meetnet, de uiteindelijke meetlocaties, het aantal te plaatsen filters, de filterstelling en filterlengte. We verzorgen alle WIBON-KLIC meldingen en regelen indien nodig alle vergunningstrajecten en ontheffingen om het grondwatermeetnet te realiseren.

De keuze voor meetapparatuur is integraal onderdeel van het ontwerp
De uiteindelijke informatiebehoefte bepaalt welke type meetsysteem het meest geschikt is. Daarbij bieden wij keuze uit verschillende standalone grondwaterdataloggers en draadloze (IoT) grondwaterstand meetsystemen.


Realisatie


We werken conform de vereiste normen

Dat betekent dat de realisatie van de grondwaterpeilbuizen wordt uitgevoerd conform de BRL SIKB 2000 (en 2100 in geval van mechanische diepe boringen). De boorstaten stellen we op conform de NEN-EN-ISO 14688 norm. Na de afwerking van de peilbuizen met een schutkoker of straatpot wordt de peilbuislocatie (X- en Y- coördinaten) en NAP hoogte (Z) ingemeten met een GPS of digitale waterpassing.

Standalone dataloggers of draadloos IoT meetsysteem
Na de realisatie van het fysieke meetpunt wordt deze voorzien van een of meerdere standalone grondwaterdataloggers of een draadloos IoT grondwatermeetsysteem. Na het uitvoeren van een handmatige controlemeting, verzorgen we de complete verslaglegging en rapportage van de basisgegevens, inclusief aanmelding en (automatische) doorzetting naar externe belanghebbenden (bijvoorbeeld BRO, DINO, Common Ground, DSO).

Realisatie meetnet

Mmeetnet monitoring en beheer

Monitoring en beheer


Periodiek onderhoud
van de fysieke meetpunten en -apparatuur
We voeren handpeil- en controle metingen, sensorkalibraties en maaiwerkzaamheden uit. We verrichten reparaties, vervangen batterijen, verzorgen het schoonpompen van peilbuizen en controleren de omgeving op afwijkingen en verzorgen de rapportage.

We monitoren automatisch 24 uur per dag
Hiermee volgen we de prestatie van de meetapparatuur, de netwerkconnectiviteit en de volledige ICT infrastructuur. Daarmee zien we gelijk of er een storing is en kunnen we een correctieve (veld)actie uitvoeren. Met deze volledige dienstverlening bieden wij onze klanten een datagarantie van meer dan 98%.


IT-diensten


Online software VIEWENVISION voor sensordataverwerking

Met onze veilige, online software VIEWENVISION ondersteunen wij u om sensordata om te zetten naar betrouwbare en bruikbare grondwaterstandsinformatie. Deze SaaS oplossing biedt uitgebreide online mogelijkheden voor dataopslag, snelle en meervoudige tijdreeksanalyses, dataclassificatie, datavalidatie, ontwateringskaarten, rapportages en handige (GIS) en grafiek visualisaties. Daarnaast helpen wij u met online maatwerk tools om VIEWENVISION zoveel mogelijk te laten aansluiten op de werkwijze en wensen van uw organisatie.

Datakoppeling externe applicaties
Via onze REST-API zijn er uitgebreide import- en exportmogelijkheden voor datakoppelingen in verschillende data-formats met externe applicaties mogelijk.

IT-diensten viewenvision grondwatermeetnet

Consultancy


Praktische oplossingen rondom grondwater vraagstukken

Met de combinatie van adequate geohydrologische domeinkennis, betrouwbare modelleringen en betrouwbare sensordata kunnen we u, samen met onze vaste adviespartner, verder ondersteunen met:

  • wateroverlast
  • bemalingsadvies
  • drainageadvies
  • handmatige datavalidaties
  • gebiedsanalyses
  • het digitaliseren en importeren van oude meetreeksen en archiefgegevens

Meer informatie of afspraak maken

Wilt u meer weten over ons grondwatermeetnet en hoe wij u daarmee kunnen helpen?
Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie of maak een afspraak om de mogelijkheden te bespreken.

✉️ info@koenders-instruments.com
📞 +31 (0)36 548 61 80