Veld- en controlemetingen

Als onafhankelijke dienstverlening bieden wij veldwerk aan in de vorm van:

  • visuele inspecties
  • systematische uitleesrondes
  • in- en opmetingen
  • on-site sensor kalibraties.

Deze werkzaamheden verrichten wij in het kader van operationeel meetnetbeheer, second opinion studies, onafhankelijke kwaliteitscontroles en meetnet opleveringen. De resultaten worden in heldere rapportages gepresenteerd.