Rioolwater meetoplossingen

Rioolwater

Grote hoeveelheden regen kunnen riolen doen overlopen. Hierdoor ontstaan overlastsituaties zoals water op straat, stankoverlast en vissterfte als gevolg van vervuild water. Daarnaast zorgen de talloze ingewikkelde constructies in rioolstelsels dat deze niet altijd optimaal werken.

Met onze rioolwatermeetnet ontzorging en rioolwater meetsysteem ondersteunen de rioleringsbeheerder bij de optimalisatie van het operationele beheer, verantwoording van prestaties en aansprakelijkheid, onderbouwing van maatregelen en afstemming tussen verschillende partners in de afvalwaterketen.


Grondwater

Een te hoge grondwaterstand (grondwaterpeil) zorgt voor overlast, zoals natte kruipruimtes en drassige tuinen. Maar als de grondwaterstand te laag is, heeft dit nadelige effecten op de groenvoorziening en gewassen. Ook kan dit funderingen aantasten met mogelijk verzakkingen aan gebouwen als gevolg. Het meten van grondwater is ook van essentieel belang voor het onttrekken van grondwater. Het inzicht wat je door deze metingen krijgt, zorgt ervoor dat de door ons intensief gebruikte grondwatervoorraad duurzaam beschikbaar blijft.

Met onze grondwatermeetnet ontzorging en grondwater meetsysteem ondersteunen én ontzorgen we overheden, bedrijven en particulieren.


Stedelijk klimaat meetoplossingen

Stedelijk klimaat

In steden is het warmer dan in de directe omgeving. Vooral tijdens zomerse hittegolven kan het   onaangenaam heet worden en kunnen er slachtoffers vallen. Daarnaast heeft het warmte-eiland effect ook een negatieve invloed op de luchtkwaliteit en de waterkwaliteit. Onze stedelijk klimaat meetoplossingen, portal en beheerdiensten helpen steden om inzicht te krijgen welke maatregelen men kan treffen om de hitte in steden te temperen. Voorbeelden hiervan zijn de aanleg van waterpartijen, schaduw en groen (daktuinen, groene daken) en voldoende doorstroming van lucht.

Met onze stedelijk klimaat meetsysteem, VIEWENVISION (online sensordata beheersysteem) en diensten ondersteunen én ontzorgen we gemeenten en steden.


Zwemwaterkwaliteit

Het meten van de kwaliteit van zwemwater is belangrijk voor de gezondheid en veiligheid van iedereen die wel eens zwemt in een meer, plas of rivier. Met name in de zomer is het van belang om in de gaten te houden of bepaalde blauwalgen en bacteriën in het water aanwezig zijn, zodat u hier uw zwemadvies op aan kunt passen.

Met onze zwemwaterkwaliteit meetsysteem, VIEWENVISION (online sensordata beheersysteem) en diensten ondersteunen én ontzorgen we gemeenten en waterschappen bij het continu inzichtelijk houden van de kwaliteit van het zwemwater.

Zwemwater meetoplossingen