In opdracht van Heijmans Asset Management Schiphol heeft Koenders Instruments een monitoringsysteem ontworpen en gerealiseerd waarmee realtime en online het functioneren van een ondergrondse waterberging kan worden gevolgd.

Schiphol heeft gekozen om onder een recent aangelegd parkeerterrein een alternatieve waterberging (Aquaflow) te realiseren. Deze berging heeft een uitstroomvoorziening die gereguleerd water loost op het oppervlaktewater. Naast dat de vergunningverlener inzicht wil hebben in de hoeveelheid geloosde water en de gevallen neerslag, wil de opdrachtgever zelf ook inzicht verkrijgen  in het functioneren van het hele systeem.

Koenders heeft daartoe een monitoringsysteem gerealiseerd wat bestaat uit een wegende neerslagmeter (pluvio) 3 waterniveau meetsystemen en een ultrasone debietmeting in de uitstroomleiding van het Aquaflow systeem. De meetsystemen geven realtime de actuele meetwaarden door via een webportaal die Koenders voor dit project heeft ingericht.