Het meetnet bevindt zich in de buurt van sluizen op de Kempische kanalen en het Albertkanaal in België. Voor de modernisering zijn de oude vlottermeetsystemen verwijderd ten gunste van dataloggersystemen met druk- en radardsensoren. De meetsignalen worden vanuit de systemen via een vaste kabel naar de sluitgebouwen gebracht. Daar worden de waterpeilen gevisualiseerd op een display en worden onder andere gebruikt voor het manueel regelen van de verschillende panden op en -afwaarts van de sluizen. Daarnaast worden de meetsignalen vanuit de dataloggersystemen via GPRS naar de database van het WL-HIC (waterbouwkundig laboratorium hydrologisch informatiecentrum). Vandaar uit zijn de actuele waterstanden via een openbare portal voor iedereen in te zien (waterinfo.be).

Integraal onderdeel van dit project betreft het onderhoud en de herstelling van storingen gedurende een termijn van 2 jaar.