De afdeling Rapportering Water van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) heeft behoefte aan de toepassing van snel inzetbare en mobiele meetsystemen voor de beoordeling van de waterkwaliteit in de Vlaamse beken en rivieren. Een van de eisen van de VMM was dat de systemen handzaam en langer dan 2 maanden autonoom op batterijen in het veld moeten kunnen functioneren. Tijdens de inzet van de apparatuur wordt de data elke minuut gemeten en elke 15 minuten doorgezet naar de  webportaal waterinfo.be.

De meetsystemen bestaan uit multiparameter sondes  van In-Situ (AquaTROLL 600) en meten zuurstof, geleidbaarheid, troebelheid, temperatuur, pH/ORP, waterstand. De sensoren kunnen onderling tussen de verschillende probes worden uitgewisseld, zonder gekalibreerd te worden. Bij wisselende informatiebehoeften kan men de sondes voorzien van aanvullende sensoren die nitraat, chloride en ammonium meten.

Het hart van het systeem is ondergebracht in stevige koffers. Het geheel draait op Li-Ion batterijen en kan aangevuld worden met zonnepaneelvoeding of desgewenst vaste 220V voeding. De systemen zijn uitgerust met bluetooth connectie en GPS. Met dit laatste kunnen ongewenste verplaatsingen (diefstal) worden gedetecteerd. Hierop wordt eveneens gealarmeerd.