OTT SLD continu ADCP debietmeetsysteem

Omschrijving

De SLD is een continu meetsysteem voor bepaling van de watersnelheid en de waterhoogte in open waterlopen, riveren en kanalen. Het meetprincipe is op basis van het akoestisch Doppler principe. Dit principe is uitermate geschikt is voor waterlopen met veel zwevende stoffen. Het betreft hier een ‘opzij kijkende’ sensor met twee horizontaal gerichte meetbundels (stroomopwaarts en stroomafwaarts) die de stroomsnelheid meten.. De meetbundels zijn in maximaal 9 meetcelen in te delen. De debietberekening vindt plaats op basis van de velocity-index-methode. Deze berekening kan zowel in de sensor als in een extern aan te sluiten datalogger plaatsvinden. Tevens beschikt de sensor over een ge├»ntegreerde vaartuig filteralgoritme, mochten schepen het meetsignaal verstoren. De sensor output is in verschillende protocollen beschikbaar (SDI-12. RS485, RS232 of Modbus RTU).

De nauwkeurigheid van het systeem bedraagt 1% bij een gemeten stroomsnelheid. Het meetbereik bedraagt tot ongeveer 10 m/s.