Model 4600 zettingssysteem (Geokon)

Model 4600 zettingssysteem (Geokon)

Het model 4600 zettingssysteem is ontworpen om op afstand de ondergrondse of oppervlaktezetting in ophogingen, dammen, dijken, etc. te meten. Het systeem bestaat uit een druksensor die onder in een boorgat wordt verankerd aan vaste grond (onder het te verwachten zettingsgebied). De druksensor is aangesloten op een met vloeistof gevulde leiding die boven het oppervlak eindigt in een reservoir. De druksensor meet vervolgens de vloeistofdruk die het hoogteverschil tussen sensor en reservoir aangeeft.

  • Standaard bereik: 7, 17, 35 m
  • Nauwkeurigheid: ± 0,1% FS