Model 4422 Micro Crackmeter

Omschrijving

Model 4422 is bedoeld om beweging over het oppervlak van scheuren en voegen te meten in toepassingen waar beperkte ruimte is of waar de sensor zo min mogelijk zichtbaar moet zijn (bijv. historische panden en objecten). De sensor wordt over de scheur of voeg geplaatst met aan weerszijde van de scheur of voeg één anker. Daarmee is verdere verbreding of compressie van de scheur of voeg te meten.