BLACKGLOBE-L Temperatuursensor voor hittestress (Campbell Scientific)

BLACKGLOBE-L Temperatuursensor voor hittestress (Campbell Scientific)

FW1 Type E fijndraads thermokoppel (Campbell Scientific)

FW1 Type E fijndraads thermokoppel (Campbell Scientific)

FW3 Type E fijndraads thermokoppel (Campbell Scientific)

FW3 Type E fijndraads thermokoppel (Campbell Scientific)

FW05 Type E fijndraads thermokoppel (Campbell Scientific)

FW05 Type E fijndraads thermokoppel (Campbell Scientific)

ASPTC-L Aspirated thermokoppel met stralingsscherm (Campbell Scientific)

ASPTC-L Aspirated thermokoppel met stralingsscherm (Campbell Scientific)

RAD06 6-plaat zonnestralingsscherm (Campbell Scientific)

RAD06 6-plaat zonnestralingsscherm (Campbell Scientific)

RAD14 14-plaat zonnestralingsscherm (Campbell Scientific)

RAD14 14-plaat zonnestralingsscherm (Campbell Scientific)

43502-L ventilator afgezogen stralingsscherm (R.M. Young)

43502-L ventilator afgezogen stralingsscherm (R.M. Young)