Drill & Drop sonde TriSCAN: bodemvocht, temperatuur en EC (Sentek Technologies)

Drill & Drop sonde TriSCAN: bodemvocht, temperatuur en EC (Sentek Technologies)

Drill & Drop sonde: bodemvocht en temperatuur (Sentek Technologies)

Drill & Drop sonde: bodemvocht en temperatuur (Sentek Technologies)

CS616 waterinhoud reflectometer (30cm) (Campbell Scientific)

CS616 waterinhoud reflectometer (30cm) (Campbell Scientific)

CS650 bodemvocht- en temperatuursensor (30cm) (Campbell Scientific)

CS650 bodemvocht- en temperatuursensor (30cm) (Campbell Scientific)

CS655 bodemvocht- en temperatuursensor (12cm) (Campbell Scientific)

CS655 bodemvocht- en temperatuursensor (12cm) (Campbell Scientific)