Neerslagmeetnetten

Hoeveel neerslag valt er nu precies in een gebied? Goede neerslaginformatie is een belangrijke voorwaarde om grip te krijgen op het (stedelijke) watersysteem. Gemeenten hebben behoefte aan neerslaggegevens van extreme neerslagsituaties. Waterschappen moeten, om haar wettelijke taken te vervullen, beschikken over betrouwbare neerslaginformatie. De dichtheid van een neerslagmeetnet, het voldoen aan de opstellingseisen en adequaat beheer vormen daarbij de basis voor goede neerslaginformatie.

Wij zijn gespecialiseerd in alle disciplines om verschillende type klanten te voorzien van passende en gebiedsdekkende neerslagnetwerken. Wij hebben ervaringen met samenwerkingsverbanden tussen waterschappen en gemeenten. Daaruit is gebleken dat samenwerken een verhoging van de kwaliteit van de meetgegevens oplevert, er een vermindering plaatsvindt van de (organisatorische) kwetsbaarheid en er sprake is van kostenverlagingen.

 Onze dienstverlening:

Wij kunnen u voorzien in de volgende diensten en werkzaamheden:

  • Het uitvoeren van onderzoek naar representativiteit en kwaliteit van neerslag meetlocaties;
  • Het uitvoeren van onderzoek naar de spreiding en dichtheid van neerslag meetlocaties;
  • Het leveren van tipping bucket- en volumetrische neerslagmeters en disdrometers;
  • Het realiseren van complete neerslag grondstations;
  • Het uitvoeren van veldijkingen en kalibraties van neerslagmeters;
  • Het uitvoeren van meetnetbeheer: hierbij wordt onderhoud aan het meetpunt uitgevoerd en worden de ideale meetomstandigheden in stand gehouden;
  • Het realiseren van ICT oplossingen voor data-ontvangst, databeheer, datavalidatie en (online) datapresentatie
  • Het aangaan van dataprestatiecontracten en ontzorgingsconcepten; u betaalt enkel voor de data die voldoet aan de vooraf afgesproken meetefficiency.