Weer en Klimaat

Meteorologische meetnetten

De meteorologische stations die wij bouwen en inrichten zijn bedoeld voor onderzoeksdoeleinden of maken deel uit van een operationeel systeem waarbij actuele en nauwkeurige weergegevens nodig zijn om adequate beslissingen te nemen en een veilige dagelijkse operatie te garanderen. Bekende toepassingen lees meer “Meteorologische meetnetten”

Neerslagmeetnetten

Hoeveel neerslag valt er nu precies in een gebied? Goede neerslaginformatie is een belangrijke voorwaarde om grip te krijgen op het (stedelijke) watersysteem. Gemeenten hebben behoefte aan neerslaggegevens van extreme neerslagsituaties. Waterschappen moeten, om haar wettelijke taken te vervullen, beschikken over betrouwbare neerslaginformatie. lees meer “Neerslagmeetnetten”