Hoogwater en overstromingsgevaar monitoring

Hoogwater, vloed- en hoogwatergolven, stormvloed of extreme neerslag kunnen leiden tot dreigende situaties van de toestand van het Nederlandse watersysteem. Op verschillende niveaus geven wij met meet- en waarschuwingssystemen in de offshore, nearshore en onshore informatie over de actuele water- en weerstoestand voor verschillende crisispartners. 

De oplossingen die wij voor deze toepassingen bieden bestaan uit geïntegreerde Hydromet meetsystemen en netwerken. Deze systemen worden opgebouwd uit robuuste waterstand-, waterkwaliteit-, stroming- en meteorologische sensoren. De systemen versturen (realtime), via verschillende draadloze transmissiemogelijkheden de meetgegevens en waarschuwingssignalen naar centrale meldkamersystemen van de calamiteiten- en beheerdiensten.

De parameters die wij toepassen voor deze meetsystemen zijn:

 • Waterstandmetingen
 • Golfhoogte- en stromingsmetingen
 • Dieptemetingen
 • Watertemperatuurmetingen
 • Windrichting- en windsnelheidsmetingen
 • Luchtdrukmetingen
 • Luchttemperatuur en relatieve vochtmetingen

Onze dienstverlening:

Wij kunnen u voorzien in de volgende diensten en werkzaamheden:

 • Ontwerpen en engineering van maatwerk Hydromet meetsystemen en netwerken
 • Het leveren en plaatsen van Hydromet platformen en meetboeien
 • Operationele inbedrijfname van meetopstellingen;
 • Onderhouden van datalogger en telemetriesystemen en kalibreren van sensoren
 • Het realiseren van ICT oplossingen voor data-ontvangst, databeheer, datavalidatie, data import- en export en (online) datapresentatie;
 • Het koppelen van meetsystemen met centrale hoofdposten