Grondwater meetnetten

Om uiteenlopende redenen worden door verschillende overheden en bedrijven grondwaterstanden gemeten. Ons doel is om deze klanten te helpen met het aanleveren van betrouwbare grondwaterdata. Wij zijn gespecialiseerd in  het aanleggen, beheren en onderhouden van grondwatermeetnetten inclusief het aanleveren van meetdata met een gegarandeerde  kwaliteit op lange termijn. Naast het inrichten en beheren van nieuwe grondwatermeetnetten helpen wij ook organisaties met een bestaand meetnet.

 Onze dienstverlening:

Wij kunnen u voorzien in de volgende diensten en werkzaamheden:

  • Het uitvoeren van optimalisatiestudies op bestaande meetnetten;
  • Het plaatsen van peilbuizen en peilbuisafwerking inclusief x,y,z-inmeting;
  • Het leveren, plaatsen en inregelen van meetapparatuur;
  • Het registreren en (lokaal) uitlezen van grondwaterstanden, handmatig of met dataloggers mét en zonder telemetrie;
  • Het uitvoeren van handpeilmetingen, controlemetingen en veldkalibraties van druksensoren;
  • Het reinigen en bemonsteren van peilbuizen;
  • Het uitvoeren van meetnetbeheer: hierbij wordt onderhoud aan het fysieke meetpunt én aan de meetsystemen uitgevoerd;
  • Het realiseren van ICT oplossingen voor data-ontvangst, databeheer, datavalidatie en (online) datapresentatie
  • Het verrichten van grondwaterdata analyses, inclusief rapportages en aanbevelingen
  • Het aangaan van dataprestatiecontracten en ontzorgingsconcepten; u betaalt enkel voor de data die voldoet aan de vooraf afgesproken meetefficiency.