Water

Grondwater meetnetten

Om uiteenlopende redenen worden door verschillende overheden en bedrijven grondwaterstanden gemeten. Ons doel is om deze klanten te helpen met het aanleveren van betrouwbare grondwaterdata. Wij zijn gespecialiseerd in  het aanleggen, beheren en onderhouden van grondwatermeetnetten inclusief het aanleveren van meetdata met een gegarandeerde  kwaliteit op lange termijn.  lees meer “Grondwater meetnetten”

Monitoring oppervlaktewater

Voor waterschappen en waterbeheerders ontwerpen en realiseren wij hydrologische meetnetten om informatie in te winnen over de werking van het oppervlaktewatersysteem. Aanpassingen aan rivieren, beken, watergangen, sloten en greppels kunnen invloed hebben op waterstanden, stroomrichtingen, waterafvoer en waterbeheer. lees meer “Monitoring oppervlaktewater”

Waterkwaliteit monitoring

De waterkwaliteit in Nederland is op veel plekken onvoldoende. Volgens de Kaderrichtlijn Water moet de kwaliteit van alle wateren – rivieren, meren, kustwateren en grondwateren voor 2027 chemisch (schoon) en ecologisch op orde (gezond) zijn. Wij bieden waterbeheerders zoals RWS, waterschappen, provincies en gemeenten diverse meetoplossingen om automatisch en online de chemisch fysische en biologische kwaliteit van het water te meten. lees meer “Waterkwaliteit monitoring”