Monitoring zetting en stabiliteit van de ondergrond

De ondergrond in Nederland kenmerkt zich door een zeer gevarieerde bodemgesteldheid. Om (relatief slappe) grond te ontwikkelen voor wegenbouw en stedelijk infrastructuur is consolidatie en draagkracht van belang. Door middel van (tijdelijke) ophogingen kan de onderliggende grond inklinken en zetten. Daarmee wordt de toekomstige stabiliteit gewaarborgd. Dit is echter een tijdrovend proces en daarmee een kritische factor in de voortgang van het project. Tijdige verwijdering van de voorbelasting of het versneld kunnen aanbrengen van een extra ophogingsfase bespaart veel geld. Daarnaast zorgt zetting voor tijdelijke instabiliteit van de ophoging. Dit kan resulteren in meer risico’s en aanvullende vertraging. Met monitoring kan men tijdig de risico’s herkennen en de werkzaamheden optimaliseren. De metingen worden op projectbasis visueel inzichtelijk gemaakt via online datavisualisatie.

Veel voorkomende metingen en type instrumentatie die wij bieden zijn:

  • verticale verplaatsing op meerdere gronddieptes (extensometers)
  • grondverplaatsing (vervorming in snelheid, diepte en grootte) in horizontale richting (inclinometers)
  • stabiliteit ondergrond door grondwaterdrukmeting (waterspanningsensor of piëzometer)
  • vervorming en zakking van ondergrond met hydrostatische meetslangen

 Onze dienstverlening:

Wij kunnen u voorzien in de volgende diensten en werkzaamheden:

  • Instrumentatie-advies en meetnetontwerp;
  • Verkoop van instrumentatie;
  • Het realiseren van meetopstellingen op locatie voor kortlopende en langdurige projecten;
  • Het uitvoeren van handmatige metingen op locatie;
  • Het uitvoeren van onderhoud en meetnetbeheer aan meetopstellingen op locaties;
  • Het realiseren van ICT oplossingen voor data-ontvangst, databeheer, datavalidatie en (online) datapresentatie;