Monitoring stedelijke bouwprojecten en omgevingsbeïnvloeding

Als gevolg van snelle verstedelijking wordt er meer en steeds dichter op elkaar gebouwd. De eigenschappen van de ondergrond en de invloed van de bouwactiviteiten brengen geotechnische en omgevingsrisico’s met zich. Men moet veilig bouwen zonder schade en overlast te veroorzaken voor de omgeving. Het in kaart brengen en beheersbaar maken van deze risico’s bij bouwprojecten wordt steeds meer gemeengoed. Ongeacht de aard en de omvang van een project ondersteunen wij onze klanten met een combinatie van monitoringsystemen om een integrale totaaloplossing te bieden.

Veel voorkomende metingen en type instrumentatie die wij bieden zijn:

 • verticale verplaatsing op meerdere gronddieptes (extensometers)
 • grondverplaatsing langs damwanden (vervorming in snelheid, diepte en grootte) in horizontale richting (inclinometers)
 • stabiliteit ondergrond door grondwaterdrukmeting (waterspanningsensor, piëzometer, gronddrukcel)
 • vervorming en zakking van ondergrond met hydrostatische meetslangen
 • stabiliteitsmetingen (hoek/helling) aanliggende panden (tiltmeters en hydrostatische waterpassingsystemen)
 • Scheurvorming in aanliggende panden (verplaatsingsopnemers)
 • Kracht- en spanningsmetingen op- en aan bouwkuip/damwand / stempels (reksensoren, loadcells)
 • Omgevingsbeïnvloeding door trilling en geluidsoverlast (trillingmeters en outdoor geluidmeters)
 • Grondwaterstanden (grondwaterstand dataloggers)

 Onze dienstverlening:

Wij kunnen u voorzien in de volgende diensten en werkzaamheden:

 • Instrumentatie-advies en meetnetontwerp;
 • Verkoop van instrumentatie;
 • Het realiseren van meetopstellingen op locatie voor kortlopende en langdurige projecten;
 • Het uitvoeren van handmatige metingen op locatie;
 • Het uitvoeren van onderhoud en meetnetbeheer aan meetopstellingen op locaties;
 • Het realiseren van ICT oplossingen voor data-ontvangst, databeheer, datavalidatie en (online) datapresentatie;