Life Cycle monitoring civiele kunstwerken

Door bruggen, tunnels, wegen en andere civieltechnische kunstwerken uit te rusten met sensortechnologie worden deze een stuk intelligenter. Hiermee zijn deze objecten in staat om informatie te verschaffen over hun actuele staat. Langdurige monitoring draagt bij aan een betere efficiency van de levenscyclus van kunstwerken. Daarnaast kan monitoring in de bouw- en operationele fase een zinvolle informatie leveren over de toepassing van innovatieve en alternatieve bouwmethodes. Door meer inzicht in de actuele status en het lange termijn gedrag van het object, is men beter in staat om gerichte onderhouds- en vervangingsinvesteringen te doen op de momenten dat dit écht nodig is. Daarmee borgt men blijvend de kwaliteit en de veiligheid van het object tegen lagere exploitatiekosten. De informatie is eenvoudig inzichtelijk en beschikbaar te maken via online dashboards of te koppelen met bestaande ICT infrastructuur van de klant.

Veel voorkomende metingen en type instrumentatie die wij bieden zijn:

 • Expansieverandering van het rijdek in dikte- en lengterichting (verplaatsingsopnemers en betontemperatuursensoren)
 • Veranderingen in betonkracht en -spanning (strain gages)
 • Deformatiemetingen van het beton (betondiktesensoren)
 • Porositeitsmetingen van beton (betonvochtsensoren)
 • Spanningsmetingen van staalkabels (strandmeters)
 • Draadloze en bedrade (retrofitting) meetsystemen
 • Dynamische en statische metingen

Onze dienstverlening:

Wij kunnen u voorzien in de volgende diensten en werkzaamheden:

 • Instrumentatie-advies en meetnetontwerp;
 • Verkoop van instrumentatie;
 • Het realiseren van meetopstellingen op locatie voor kortlopende en langdurige projecten;
 • Het uitvoeren van handmatige metingen op locatie;
 • Het uitvoeren van onderhoud en meetnetbeheer aan meetopstellingen op locaties;
 • Het realiseren van ICT oplossingen voor data-ontvangst, databeheer, datavalidatie en (online) datapresentatie;