Dijkversterking monitoring

Effectieve dijkmonitoring levert informatie over de actuele conditie van de dijk, maar ook de te verwachten staat en het gedrag (bijvoorbeeld onder extreme omstandigheden). Met deze informatie kan een dijkvak afgekeurd worden binnen de toetsing, waardoor er extra beheer zal moeten worden uitgevoerd. De verkregen informatie kan tevens van belang zijn voor het ontwerp van een toekomstige versterking. Het monitoren van waterkeringen is maatwerk en bestaat uit het selectief en doordacht toepassen van verschillende sensortechnieken in combinatie met kennis over de faalmechanismen en de praktijkomstandigheden (fase van de levenscyclus van een dijk).

Veel voorkomende metingen en type instrumentatie die wij bieden zijn:

 • verticale verplaatsing op meerdere gronddieptes (extensometers)
 • grondverplaatsing (vervorming in snelheid, diepte en grootte) in horizontale richting (inclinometers)
 • afschuif sterkte meting van de ondergrond d.m.v. vochtmeting in de ondergrond
 • stabiliteit ondergrond door grondwaterdrukmeting (waterspanningsensor of piëzometer)
 • vervorming en zakking van ondergrond met hydrostatische meetslangen

 Onze dienstverlening:

Wij kunnen u voorzien in de volgende diensten en werkzaamheden:

 • Instrumentatie-advies en meetnetontwerp;
 • Verkoop van instrumentatie;
 • Het realiseren van meetopstellingen op locatie voor kortlopende en langdurige projecten;
 • Het uitvoeren van handmatige metingen op locatie;
 • Het uitvoeren van onderhoud en meetnetbeheer aan meetopstellingen op locaties;
 • Het realiseren van ICT oplossingen voor data-ontvangst, databeheer, datavalidatie en (online) datapresentatie;