Geotechniek en Infrastructuur

Life Cycle monitoring civiele kunstwerken

Door bruggen, tunnels, wegen en andere civieltechnische kunstwerken uit te rusten met sensortechnologie worden deze een stuk intelligenter. Hiermee zijn deze objecten in staat om informatie te verschaffen over hun actuele staat. Langdurige monitoring draagt bij aan een betere efficiency van de levenscyclus van kunstwerken. Daarnaast kan monitoring in de bouw- en operationele fase een zinvolle informatie leveren over de toepassing van innovatieve en alternatieve bouwmethodes. lees meer “Life Cycle monitoring civiele kunstwerken”

Dijkversterking monitoring

Effectieve dijkmonitoring levert informatie over de actuele conditie van de dijk, maar ook de te verwachten staat en het gedrag (bijvoorbeeld onder extreme omstandigheden). Met deze informatie kan een dijkvak afgekeurd worden binnen de toetsing, waardoor er extra beheer zal moeten worden uitgevoerd. De verkregen informatie kan tevens van belang zijn voor het ontwerp van een toekomstige versterking. lees meer “Dijkversterking monitoring”