Tussentijdse succesje meetprogramma riolering gemeente Aa en Hunze

16-06-2017

Er wordt sinds 2015 jaar actief gemeten in de riolering in de gemeente Aa en Hunze. Een van de gekozen meetpunten bevindt zich bij een overstort, welke bijna wekelijks functioneerde. Aanleiding voor dit meetpunt betrof klachten van bewoners over stank en een sloot/fietspad dat vaak blank stond (inclusief dwa-materiaal) als gevolg van overstortingen. De meetresultaten hebben meer inzicht gegeven in het functioneren van de overstort en heeft het waterschap kunnen overtuigen om het gemaal te vergroten van 40 naar 70 m3/uur. Na de uitvoering is gebleken dat de overstortfrequentie, de vervuiling en de overlast aan het afnemen is.