Koenders Instruments gaat in opdracht van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) het bestaande neerslagmeetnet uitbreiden met 7 nieuwe stations. Koenders Instruments heeft in een eerder stadium al 6 stations ingericht. Het gehele neerslagmeetnet zal bestaan uit identieke stations, waarop hetzelfde type wegende neerslagmeter wordt toegepast, in combinatie met een wind(reductie)scherm.

Na een recentelijk spreiding- en dichtheidsonderzoek is gebleken dat er nog behoefte was aan 7 nieuwe meetlocaties. Met deze verdichting van het aantal grondstations wordt een betere kwaliteit en representativiteit verkregen die nodig is voor de datavalidatie van de nationale regenradar in het eigen beheersgebied.