Koenders gaat neerslagmeetnet HHNK optimaliseren naar gebiedsdekkend netwerk

11-05-2017

In een samenwerking tussen het KNMI, waterschappen, gemeenten en andere organisaties heeft men het doel om één gezamenlijk neerslagnetwerk in Nederland te realiseren. Dit houdt in dat er straks één landelijk kwalitatief en representatief netwerk van meetstations is met een goede spreiding en dichtheid, wat lokale neerslag met een hoge temporele resolutie rapporteert (min. eenmaal p/10 minuten). Dit moet leiden tot centraal ingewonnen neerslagdata van een geborgde, eenduidige en hoge (gekalibreerde) kwaliteit die bruikbaar is voor alle deelnemende organisaties.

Deze doelstelling stelt eisen aan de meetlocatie, sensor, meetfrequentie, datacommunicatie en infrastructuur. Koenders Instruments inventariseert in een voorfase over de status van de huidige lokale meetopstellingen, onderzoekt en adviseert over optimalisatie om daarmee te voldoen aan de gezamenlijke doelstelling. In een vervolgfase realiseert Koenders Instruments de volledige optimalisatie van de meetnetten en ondersteunt in beheer en onderhoud.

Van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft Koenders Instruments de opdracht ontvangen om een bestaand neerslagmeetnet van 26 locaties te optimaliseren, zodat al wordt voldaan aan de technische specificaties die behoren bij het beoogde landelijke neerslagnetwerk.