Almere Stad, Stadscentrum gezien vanuit het Weerwater, onderdeel van het stedelijk watersysteem.

Koenders Instruments en Witteveen + Bos werken samen met gemeente Almere aan een optimaal functionerend stedelijk watersysteem voor een klimaatadaptieve stad!

ALMERE – Gemeente Almere heeft Koenders Instruments de opdracht gegeven om de komende 7 jaar, in samenwerking met Witteveen + Bos, de gemeente te ondersteunen in het klimaatbestendig en waterrobuust maken van de stad. Dit doen we door het meten van grondwater, oppervlaktewater, hemel- en afvalwater in de stad en deze data te verwerken tot… lees verder

een van de peilmeetposten in Asse/Mollem

Koenders Instruments helpt Vlaams-Brabant de voeten droog te houden

VLAAMS-BRABANT – De komende 2 jaar onderhoudt Koenders Instruments de 54 automatische peilmeetposten van het limnigrafisch meetnet in provincie Vlaams-Brabant. De peilmeetposten sturen de actuele waterpeilen van de onbevaarbare waterlopen door naar de provincie, zodat de provincie bij dreigende overstromingen (of juist een te laag waterpeil bij droogte) kan ingrijpen om schade te beperken of zelfs te voorkomen…. lees verder

Gemeente Loon op Zand Grondwatermeetnet

Gemeente Loon op Zand ontvangt de komende 5 jaar opnieuw kwalitatieve grondwaterinformatie

Gemeente Loon op Zand gunt Koenders Instruments opnieuw de opdracht om de komende 5 jaar de gemeente te ontzorgen op het gebied van grondwaterinformatie. Wij optimaliseren, beheren en onderhouden het grondwatermeetnet met 22 meetpunten en verzorgen de dataverwerking met onze online software VIEWENVISION. Visualisatie en analyse van data Via onze software VIEWENVISION visualiseren en analyseren we… lees verder