Consultancy en Projectmanagement

Consultancy

Wij geven graag advies over de mogelijkheden binnen ons vakgebied. Ruim 35 jaar ervaring en een grote hoeveelheid aan uitgevoerde projecten hebben ons gemaakt tot de specialist die wie vandaag de dag zijn. Onze ervaringen en expertise hebben ertoe geleid dat wij geïntegreerde én inhoudelijke oplossingen kunnen bieden. Om die reden worden wij steeds vaker gevraagd om invulling te geven aan het totale meetvraagstuk van onderzoek tot en met nazorg en beheer. Wij delen graag onze kennis en ervaringen met de klant. Sommige klanten zijn zelf kundig op het vakgebied, anderen zijn geen specialist. Door onze kennis te delen, ontwikkelt onze klant zich en kunnen we samen de kwaliteit van het eindresultaat sterk verbeteren. Onze specialisten komen graag bij u op kantoor of op locatie langs om om presentaties te geven.

Expertise

Wij zijn trots op de grote, toonaangevende en kleinschalige projecten die wij mogen uitvoeren. Daar kunnen wij onze energie in kwijt. Onze expertise heeft zich in de afgelopen jaren toegespitst en ontwikkeld op de volgende aspecten:

  • civiel- en elektrotechniek
  • meetinstrumentatie
  • remote sensing
  • data-acquisitie
  • connectiviteit (M2M/IoT/radio/Satelliet/etc.)
  • databasemanagement (opslag, redundantie, datavalidatie, data-import en -export)
  • webapplicaties voor datavisualisatie
  • data-analyses en rapportages

Aanpak en engineering

Uw huidige en toekomstige informatiebehoefte staat bij ons centraal bij het ontwerp en de engineering van meet- en monitoringoplossingen. Of het nu gaat om één enkel monitoringsysteem of een volledig meetnet. Daarbij is de insteek altijd om een oplossing te engineeren dat ‘fit for purpose’ is.  Wij kunnen daarbij terugvallen op eigen ontwerp, en assemblagefaciliteiten en installatiematerieel. Voor onderdelen waar wij zelf geen kennis en middelen van in huis hebben, betrekken wij deze uit ons kennisnetwerk van specialisten. Voorbeelden hiervan zijn, hydrologen, bodemkundigen, meteorologen, staalconstructiebedrijven en specialistische toeleveranciers