agro metingen, Land- en tuinbouw

Land- en tuinbouw

Voor agro metingen van grasland, akkerbouwgewassen, bloembollen en groentegewassen leveren wij maatwerk land- en tuinbouw meetsystemen. Deze meetsystemen leveren o.a. betrouwbare bodemvocht-, bladnatheid-, geleidbaarheid- en weerdata uit de eigen percelen.

Met deze agro metingen dragen we bij aan gerichte beregening, besproeiing en bemesting van de gronden en gewassen. Het voordeel van precisielandbouw is dat het milieu niet onnodig wordt belast en de gewassengroei optimaliseert en daarmee meer opbrengt. Daarbij bespaar je ook kosten op de inzet van mens en middelen. Naast eerder genoemde operationele voordelen is het ook mogelijk onze agro metingen in te zetten voor plant-en bodemonderzoek.


Bos- en natuurbeheer

Bos- en natuurgebieden spelen een belangrijke rol in het behoud van de biodiversiteit, de klimaatdiscussie en de mogelijkheden voor recreatie en productie. Onze agro metingen zijn inzetbaar voor onderzoeksdoeleinden om meer natuurwetenschappelijk inzicht te krijgen. De meetsystemen zijn ook in zeer geschikt om de actuele situatie van deze kwetsbare gebieden continu te monitoren in natte en droge periodes (natuurbrandgevaar) en daar opvolging aan te geven.

Met onze bos- en natuurbeheer meetsystemen, VIEWENVISION (online sensordata beheersysteem) en diensten ondersteunen wij bos- en natuurbeheerders op verschillende niveaus om ons groene erfgoed te behouden en te versterken.

agro metingen, Bos- en natuurbeheer