Aanleg en beheer sensornetwerken

Realisatie van monitoringsystemen en netwerken

Wij verzorgen de volledige aanleg, optimalisatie, integratie en inbedrijfname van uw monitoringsysteem of meetnet. Goed werkende monitoringoplossingen vergen een integrale benadering, waarbij diverse disciplines worden ingezet. Naast onze technische deskundigheid en ervaringen, beschikken wij ook over projectmanagement expertises om in te zetten bij de realisatie van projecten.

Beheer, onderhoud en ontzorging (Managed services)

Om de kwaliteit van de meetgegevens blijvend te borgen bieden wij een portfolio van beheer- en onderhoudsdiensten om verstoringen te verhelpen en te voorkomen. Wij bewaken op proactieve basis uw meetnet, sensornetwerk en monitoringsystemen en bieden ondersteuning bij storingen aan sensoren, apparatuur, netwerkverbindingen, diensten en services.

Onze dienstverlening loopt uiteen van het aannemen van een vraag of incident,  het proactief monitoren van de componenten die deel uitmaken van de meet- en monitoringinfrastructuur tot aan data-ontzorging (het zogezegde data as a service (DaaS). Bij dit laatste ontvangt de klant alleen data. Deze data moet voldoen aan vooraf afgesproken prestatieniveaus en kwaliteitslabels. Alle werkzaamheden en dienstverlening die hiervoor nodig is, wordt door ons verzorgd.